Фашизмът е капитализъм

Георги Димитров дава следното определение за фашизма:     „Фашизмът е открита терористична диктатура на…