ТКЗС-тата и преходът

След Втората Световна война, държавата е във вихъра на своето развитие и прогрес и само…