За господството във въздуха

Дълги години военната доктрина на САЩ при провеждането на операции се базираше на няколко прости…