КОНЦЕПЦИЯТА «ЗАБРАНЕНА ЗОНА»

КОНЦЕПЦИЯТА «ЗАБРАНЕНА ЗОНА» Западната концепция  А2/АD (anti-access and area denial), т.е. забрана за достъп на силите…