Писмо до 1917 г.

Пиша ви писмо, скъпи участници в щурма на Зимния дворец. От тогава изминаха 100 години….