Не се залъгвай: предстои война

Автор: Питър Корзун, аналитик, Strategic Culture Foundation. (продължение от предишните три статии от същия автор) Превод: В…