КНДР: Войната е неизбежна

Съвместните военни маневри на САЩ и Южна Корея, а също неотдавнашното изявление на американските чиновници…