Освобождението на Вилнюс

В освобождението на Вилнюс (7-13 юли 1944 година) взели участие 11 отряди литовски партизани, обединени…