Бедата чука на вратата

България без армия, без грамотна и професионална дипломация – беззъба и сервилна към участниците в…