Велика събота е

На този ден църквата възпоменава телесното погребение на Христос и слизането на духа му в…