Асад или ад

Прелом в сирийската трагедия и катастрофа се оказва поредната дилема. На пръв поглед, основният проблем…