Скок на водата с 20 %

КЕВР, Комисията за водно и енергийно регулиране днес ще обяви публично решението си дали водата в…