Eвропа — «сепуку» с ятаган

Политиката е осъзната необходимост и присъща за обществото обективна реалност. И в елементите и на…