Русия, Трептов парк

Национализмът е политическа идеология, построена около силната идентификация на дадена група индивиди с определена нация. Две…