ТКЗС-тата и преходът

След Втората Световна война, държавата е във вихъра на своето развитие и прогрес и само…

Цивилизовахме се

Някъде след 10 ноември 1989 година една от темите, които широко се коментираха под път…