Картини от една изложба

Когато народът спи, тираните се радват и пируват. Но тираните не знаят, че народът сънува…