Театрите на Москва (видео)

Началото на творческата дейност на първите московски театрални групи датира от XVI-XVII век, днес в…