Знаехте ли?

В годините на Великата Отечествена война с бутилки със запалителна течност съветските бойци унищожили 2429…