Краят на руската изолация

Настана тишина по повод вероятното завръщане на Русия в ПАСЕ. Приятна тишина. Вярно, тишина струи…