Ройтерс: Европейска «Суифт»?

Европейската комисия също така водеше преговори с Япония за избягване на американските санкции, но Токио,…