От какво се страхува НАТО?

Политиката на Русия стана основната причина за промените, които се случват в НАТО. Алиансът създава…