Страшният октомври на 1941

Октомври 1941 г. — 26-ият месец на Втората световна война, най-критичният момент от Великата отечествена…