История: Робството в Крим

Да се вървем в античността. Робството е широко разпространено. През Средновековието ситуацията не е по-добра,…