За работата на водолазите в ДНР (видео)

Водолазно-спасителните станции от Републиканския спасителен център към Министерството на извънредните ситуации в ДНР обезпечават оперативната…