Кой е спасителят на Пещера?

Осман Нури Ефенди (Михалково, 1840/1842 – 1911/1912) е български учител, съдия, политик с вероятен аристократичен произход. Наричан…

Капанът «спасител»?

Михаил Мирчев Идващият нов чакан СПАСИТЕЛ на нацията ни… Поредният политически платен проект за  ##…