История: Робството в Крим

Да се вървем в античността. Робството е широко разпространено. През Средновековието ситуацията не е по-добра,…

Балканите — болестта на Европа

В последно време Балканите безспорно преживяват сътресения и колизии. Ситуацията е дотолкова напрегната, че и…