Бог да ни е на помощ!

Искаме промени. Народът ни в нас иска от нас промени. Иска промени от своите най-чисти…