В САЩ умря главата на мормоните

Президентът на най-крупната религиозна организация на мормоните Църквата на Исус Христос и Светиите от последните…