Героите на Крим

На 3 април 1944 година съветските партизани в Крим убиват германската охрана на затвора в…