НАТО=Нацизъм?

Дизайнът на новата щаб-квартира на НАТО, в която организацията трябва да се премести в началото…