Newsweek: Сенатът взе властта в САЩ

Сенатът със значително болшинство гласове прие законопроекта, който не позволява на американския президент без одобрението…