Голямо търсене на С-400 Триумф

Федералната служба за военно-техническо сътрудничество на Русия е получила около десет молби за доставка на…