«На Шипка всичко е спокойно…»

Битката за Плевен Генерал Скобелев На_Шипке_все_спокойно Переход_колонны_М.Д.Скобелева_через_Балканы Последната атака на Шипка, Верещагин