Битката за София

Битката при София е заключително действие на Западния отряд на Гурко за разгрома на Орханийската османска…