Всеки си го получи

В Украйна отиде Елтън Джон — обратен. В Русия отиде Стивън Сегал — мъж. В…