Българи-роби в Англия

Идеята за добри пари и печалба, каквито не могат да се изкарат в България, принуждават…