Европейските заплати

Картата показва работните заплати в Европа, включително тези в България. В родното Народно събрание говорят…