Иван Вазов срещу Фердинанд

Цялата история на Фердинандовото царуване е история на усилията да се разбие чувството на славянско…

Дълбоката държава (1 част)

Ако дълбоката държава съществува, това означава следното: налице е организация, международна група, в която реално…

Канцлер капут

Считам, че всичко случващо се е символично. След няколко седмици безуспешни преговори за създаването на…

123