«Прозрачност без граници»: Подходът за промяна в законодателството относно финансирането на политическите партии е противоречив и хаотичен

Подходът за промяна в законодателството относно финансирането на политическите партии е противоречив и хаотичен според Асоциация…