Списанията на Ислямска държава

Освен силното присъствие в онлайн медиите Ислямска държава издава  няколко лъскави, бутикови списания, разпространявани както…

Петте «удара» на Сталин

Възстановявайки справедливостта по отношение на Сталин, като Върховен Главнокомандващ на армията-победителка във Втората световна война,…