Ето го «съжителството»

Национални предатели се стараят да премахнат робството с присъствие, че даже и със съжителство. ЕТО…