Катастрофата Горбачов

Ето как описва в книгата си “Крахът на една еднопартийна система” (1994 год.) някои от…