Природата ни обяви война (видео)

В последните десетилетия се наблюдават значителен ръст на екстремалните хидрометеорологични явления, в резултат на които…