Третият пол и САЩ

В близкото минало правителство на САЩ обяви, че ще започнат да използват термина „сексуални права“…