Ден на Победата в Отава

«Ден на Победата в Европа — парад в Отава, 4 май. Празнична годиншнина за ветераните…