Глобалният фашизъм

Когато говорим за „фашизма днес“ трябва да имаме предвид, че става дума за една нова…