Той умира, за да живее!

Един турски офицер тръгнал по следите му, посочени  от предател, за да залови Левски.Но какво…