ЦРУ: Операция CHAOS (Хаос)

Това е широко известната операция на ФБР под названието COINTELPRO за подриване на комунистическите движения в…