Добре дошли в Бургас (видео)

Семинар на тема „Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти…