«Демоните» на САЩ

Може въобще да не се съмняваме, че пред Белия дом е поставена задачата да се…